Termijnen van Indiening en beoordeling

Twee maal per jaar kunnen projecten worden ingediend. De eerste keer vanaf 1 januari tot uiterlijk de laatste dag in februari en de tweede keer vanaf 1 augustus tot uiterlijk 30 september. Voor die sluitingsdata dienen de complete aanvragen te zijn ontvangen.

De beoordelingstermijn is ca. 2 maanden en de uitslag wordt bekend gemaakt op resp. 30 april en 30 november van elk jaar of zoveel eerder als mogelijk.

Er wordt aan gehecht om bondige documenten te ontvangen, waarbij de totale gewenste omvang ca. 12 pagina’s is.

Het bestuur van TON is verantwoordelijk voor de beoordeling en kan zich desgewenst laten bijstaan door externe deskundigen.

Kader voor indiening
  • Stichting TON wenst de beschikbare middelen in te zetten voor projecten die ‘een verschil kunnen maken’ voor de toeristische en toeristische-culturele ontwikkeling van Noordwijk.
  • Er is een sterke voorkeur voor innovatieve projecten die kunnen zorgen voor een gewenste, in te zetten verandering. Vanwege dat innovatieve karakter wordt verlangd dat indieners de onderkende risico’s benoemen en welke maatregelen getroffen worden om de risico’s zelf en/of de gevolgen daarvan in te perken.
  • Er wordt bij een aanvraag vooral beoordeeld op de te bereiken eindresultaten, waarbij o.a. wordt duidelijk gemaakt voor wie het is, hoe het wordt bereikt en wanneer het (project) succesvol is.
  • Indien van toepassing dient onderbouwd te worden dat er een sluitende exploitatie mogelijk is.
Waaruit bestaat een aanvraag minimaal?

Voor elke aanvraag dient u tenminste de twee gevraagde documenten in. Eén met uw  Organisatiegegevens en één met het Projectplan. Zie daarvoor ook de te downloaden Controlelijst rechtsboven op deze pagina.

Verder vult u onder de menu rubriek Aanvragen de verplichte velden in. We raden u aan voor het invullen de Algemene voorwaarden te lezen.

Bij het Projectplan kunt u bijlagen toevoegen zoals een Begroting en een Dekkingsplan of meer beschrijvende documenten. U kunt die toevoegen de rubriek Aanvragen. De cijfermatige bijlagen dient u in Excel formaat in en naar believen ook als pdf. Bijlagen met beschrijvende onderwerpen dient u in pdf formaat in.