Oorsprong van TON

Stichting TON is een voortzetting van de ‘Stichting Vastgoedbeheer en VVV Noordwijk.’ Op grond van een in 2017 uitgevoerde naams- en statutenwijziging wordt uitvoering gegeven aan de oorspronkelijke, licht gewijzigde doelstelling.

De middelen van TON komen voort uit een batig exploitatiesaldo van de langjarige verhuur van het pand Grent 8, waar tot en met het zomerseizoen van 2016 het Visitor Center was gehuisvest, en uit de verkoop van het pand en het perceel in september van dat jaar.

Het bestuur heeft besloten om de middelen in te zetten voor de doelstelling zoals omschreven.

Taken van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen, voor een evenwichtige aanwending daarvan en daarmee voor de beoordeling van ingediende projecten. Het vermogen is op defensieve wijze belegd. Door de omvang van het vermogen en het te verwachten rendement is de mogelijkheid tot subsidiëring eindig.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit zes personen met verschillende, passende achtergronden. Er is een rooster van aftreden afgesproken uitgaande van een maximum van twee zittingstermijnen van 4 jaar.

Contactgegevens
Stichting TON
Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk
Postbus 34
2200 AA Noordwijk ZH

E-mail
info@TONnoordwijk.nl
aanvragen@TONnoordwijk.nl

Overig
BTW nr. 2819958B01
KvK nr.  41165207
Bank: NL75 ABNA 0574 9321 78

Ad Roos

Voorzitter

Achtergrond
Bedrijfseconomisch, bestuurlijk

Relevante andere functie(s)
Oud Voorzitter Stichting Noordwijk Marketing

Jeannette Kok

Secretaris

Achtergrond
Juridisch, bestuurlijk

Jaap Visscher

Penningmeester

Achtergrond
Financieel, bestuurlijk

Monique Beuk

Bestuurslid PR

Achtergrond
Bestuurlijk, Marketing-Communicatie

Relevante andere functie(s)
Bestuurslid PR – Noordwijkse Ondernemers Vereniging