Artikelen door Stichting Toeristische Ontwikkeling - TON

Bijdrages voor twee projecten

Inmiddels is sinds 1 augustus j.l. de tweede indieningsmogelijkheid van dit jaar ingegaan. Er zijn al enkele aanvragen ontvangen, maar we willen andere organisaties ook graag nog eens wijzen op de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor projecten of activiteiten die op stapel staan.

Naamsverandering Stichting TON

De Stichting Adviesraad en Vastgoedbeheer VVV Noordwijk (St.A&V) is van naam veranderd en heet nu Stichting Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk. Afgekort TON. De doelstelling van de stichting TON is geheel in lijn gehouden met de oorspronkelijke. Het bestuur heeft dan ook besloten om de door de verkoop vrijgekomen middelen aan te wenden als jaarlijks te verstrekken subsidie(s) aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de toeristische ontwikkeling van Noordwijk, in economische en/of culturele zin.