Gegevens van de organisatie

Gegevens contactpersoon

Bezoekadres organisatie

Postadres organisatie

Kopie actuele statuten, begroting en dekkingsplan,
twee meest recente jaarrekeningen

Bijlagen aanleveren in pdf/xls formaat (Meerdere bijlagen mogelijk).

NB: Controleer voor het verzenden van het aanvraagformulier of de benodigde bijlages zijn toegevoegd.