Bijdrages voor twee projecten

Inmiddels is sinds 1 augustus j.l. de tweede indieningsmogelijkheid van dit jaar ingegaan. Er zijn al enkele aanvragen ontvangen, maar we willen andere organisaties ook graag nog eens wijzen op de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor projecten of activiteiten die op stapel staan.