Doelstelling van de Stichting TON

De statutaire doelstelling van de Stichting TON is:

  1. het (doen) bevorderen van de toeristische ontwikkeling van Noordwijk;
  2. het beheren en aanwenden van het beschikbare vermogen om het voorgaande te bereiken;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (mede) verstrekken van geldmiddelen voor activiteiten die leiden tot het verbeteren van het toeristisch product Noordwijk, zowel op economisch als cultureel gebied.